SUSUNAN PENGURUS FOPPSI PROVINSI SUMATERA SELATAN | FOPPSI SUMATERA SELATAN

0

SUSUNAN PENGURUS 
FOPPSI PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERIODE 2017-2022


KETUA
WIWIN FITRIANA, S. Sos

WAKIL KETUA 1
EDI SANTOSO

WAKIL KETUA 2
M. NURDIANTO

WAKIL KETUA 3
RUDIANSYAH

SEKERTARIS 1
NOER HARDY SETYAWAN, S. E

SEKERTARIS 2
AGUSMARYANDI

SEKERTARIS 3
SEPTIA AYU FRANSICA

BENDAHARA 1
SONYA OKTAVIANNE

BENDAHARA 2
APRILIANSYAH

SEKSI-SEKSI :
 1. OrganisasidanKaderisasi
  • Kori Sigit
  • Deden Permadi
  • Agus Budi Santoso
  • Rahmat Kartolo
 2. Ketenagakerjaandan  Kesejahteraan
  • Dedek  TriKurniawan
  • Agus SlametRiyanto
 3. KomunikasidanInformasi
  • a
  • a
  • a
 4. PenelitiandanPengembangan
  • a
  • a
  • a
 5. Pendidikandan Pelatihan
  • a
  • a
  • a
 6. PengembanganKarir
  • a
  • a
  • a
 7. PemberdayaanPerempuan
  • a
  • a
  • a
 8. Pengembangan Kesenian
  • a
  • a
  • a
 9. PengabdianMasyarakat
  • a
  • a
  • a
 10. PenegakanKode Etik
  • a
  • a
  • a
 11. Advokasi  danPertimbanganHukum
  • a
  • a
  • a
 12. Kerjasamadan  Pengembangan
  • a
  • a
  • a

Palembang, 19 Februari 2017
Ketua FOPPSI Sumatera Selatan,

WIWIN FITRIANA, S. Sos


Post a Comment

 
Top